Новий звіт з ЄСВ: заповнюємо разом Звітність,Пенсійний фонд України

Огляд змін, які відбулися в порядку звітування та заповненні Звіту з єдиного соцвнеску до ПФУ з 01.01.2013 р., газета «Інтерактивна бухгалтерія» уже надавала . Протягом січня ми очікували на оновлене програмне забезпечення, яке нарешті з’явилося. Але з ним виникли й питання щодо практичного застосування внесених змін. Ще раз вивчаючи всі тонкощі оновлених типових форм Звіту й оновлений порядок заповнення, розглянемо особливості його заповнення на прикладах для роботодавців за січень 2013 року. Адже вони подають його вперше до 20 лютого…

Оновлені та додані реквізити
Зрозуміло, що більшість запитань виникає в бухгалтерів під час заповнення таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Звіт). Та й не дивно, адже саме тут відбулись основні зміни, унесені Постановою № 24-1 в Порядок № 22-2.
Отже, розглянемо, як оновлені реквізити таблиці 6 додатка 4 Звіту мають застосовуватися на практиці.
Код типу нарахувань «10»
Перелік кодів типів нарахувань доповнився новим кодом «10» «Нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки», який проставляється у графу 10 «Код типу нарахувань». Окремо визначені суми відпускних вказуються в графі 16 «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці, та коду типу нарахувань «10» (див. приклад 1). Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) із суми відпускних за звітний місяць проставляється в графі 18.
Суми, нараховані за дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком із тим самим кодом типу нарахувань «10» (див. приклад 2).
Зверніть увагу!

Компенсація за дні невикористаної відпуски не зазначається з кодом типу нарахувань «10», а враховується в загальній сумі зарплати в місяці нарахування доходу. Тобто для суми компенсації за невикористану відпустку код типу нарахувань «10» не використовується.

Приклад 1

У січні 2013 року працівник відпрацював 9 робочих днів, за які йому нарахована зарплата 5000 грн, сума ЄСВ (3,6%) становила 180 грн. Крім того, працівник перебував у щорічній оплачуваній відпустці з 2 по 18 січня (17 календарних днів). Сума відпускних дорівнювала 3000 грн, ЄСВ (3,6%) — 108 грн.

Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 1.
Зразок 1
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
       
3
1
         
5
0
0
0
0
0
     
1
8
0
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
5
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
1
2
0
1
3
                     
3
0
0
0
0
0
     
1
0
8
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
3
0
0
0
0
0
0
Приклад 2

У січні 2013 року працівник відпрацював 19 робочих днів, за які йому нарахована зарплата 8000,00 грн, сума ЄСВ (3,6%) становила 288,00 грн. Крім того, працівник перебував у щорічній оплачуваній відпустці з 30 січня по 8 лютого 2013 року (10 календарних днів). Сума відпускних — 4000,00 грн, де на дні січня припала сума 1200,00 грн, у т.ч. ЄСВ (3,6%) — 43,20 грн, а на дні лютого — сума 2800,00 грн, у т.ч. ЄСВ (3,6%) — 100,80.

Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 2.
Зразок 2
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
       
3
1
         
8
0
0
0
0
0
     
2
8
8
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
8
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
1
2
0
1
3
                     
1
2
0
0
0
0
       
4
3
2
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
1
2
0
0
0
0
0
3
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
2
2
0
1
3
                     
2
8
0
0
0
0
     
1
0
0
8
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
2
8
0
0
0
0
0
Місяць та рік, за який проведено нарахування
У графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» суттєво змінився підхід у заповненні.До 2013 року заповнення цієї графи відбувалося вибірково: у попередній версії таблиці 6 додатка 4 Звіту графа 11 обов’язково заповнювалась у зв’язку з нарахуванням суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпускних (які припадають на майбутній місяць), а також доходів із кодами типів нарахувань 1–9. Додатково зазначення періоду нарахування в графі 11 відбувалося під час відображення сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах. В інших випадках поле не заповнювалося.
Але, починаючи зі Звіту за січень 2013 року, графа 11 таблиці 6 — це реквізит, обов’язковий до заповнення за кожним рядком і кожним видом доходу, у тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у зв’язку з нарахованою сумою:
  • допомоги по тимчасовій непрацездатності (див. приклад 3);
  • відпускних, які припадають на майбутній місяць (див. приклад 2);
  • доходів із кодами типів нарахувань 1–10 (див. приклад 4);
  • а також під час відображення сторнованих сум відпускних (див. приклади 5 і 6) та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати 1.
Крім того, до 2013 року графа 11 поділялася лише на дві комірки, що дозволяло заповнювати кількість календарних днів місяця. Проте із січня 2013 року колонка 11 поділяється на три комірки, що дозволяє до календарних днів додавати знак мінус «-».
Підсумуємо

Отже, якщо бухгалтери проводитимуть сторнування доходів за минулі періоди, зменшити тепер можна не лише зайво нараховані суми доходу, але й кількість днів, за які проведено сторнування.

Ще одне із суттєвих доповнень стосується порядку внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу), яке допускається лише в разі відображення:
  • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (див. приклад 7);
  • сторнованих сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах (див. приклади 5 і 6).
Отже, нарешті у 2013 році ПФУ чітко визначив випадки, коли можна включати в персоніфікацію від’ємні суми (при цьому типи нарахувань у графі 10 таблиці 6 проставляти не потрібно).
Нагадаємо

До 2013 року не передбачалось окремих умов заповнення рядків персоніфікації з використанням від’ємних сум (а тим більше днів).

Розглянемо такі ситуації на прикладах.
Приклад 3

У січні 2013 року працівник відпрацював 15 робочих днів, за які йому нарахована зарплата в розмірі 6000 грн, сума ЄСВ (3,6%) становила 216 грн. Крім того, працівником надано листок непрацездатності із зазначеним періодом хвороби — з 11 по 19 січня 2013 року. Сума лікарняних — 2500 грн, ЄСВ (2,0%) — 50 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 3.

Зразок 3
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
       
3
1
         
6
0
0
0
0
0
     
2
1
6
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
6
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
   
0
1
2
0
1
3
   
9
               
2
5
0
0
0
0
       
5
0
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
2
5
0
0
0
0
0
Приклад 4

Підприємство підписало з фізособою акт виконаних робіт у лютому 2013 року. Відповідно до умов договору цивільно-правового характеру (далі  ЦПХ), період виконання робіт — з 5 січня по 25 лютого. Сума винагороди становила 6000 грн. Згідно з п. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ, нарахування ЄСВ на суми винагород за договорами ЦПХ, де зазначений в акті період перебільшує один календарний місяць, здійснюється після ділення суми винагороди на відповідну кількість місяців: 6000 / 2 міс. = 3000 грн. Отже, сума ЄСВ (2,6%) становить по 78 грн за січень і лютий.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за лютий 2013 року наведено в зразку 4.

Зразок 4
3. Звітний місяць
0
2
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
6
 
1
0
1
2
0
1
3
       
2
7
         
3
0
0
0
0
0
       
7
8
0
0
0
0
Петров Петро Петрович
               
3
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
6
 
1
0
2
2
0
1
3
       
2
5
         
3
0
0
0
0
0
       
7
8
0
0
0
0
Петров Петро Петрович
               
3
0
0
0
0
0
0
Приклад 5

У січні 2013 року працівник відпрацював 7 робочих днів, за які йому нарахована зарплата в розмірі 7000,00 грн. Сума ЄСВ (3,6%) з нарахованої зарплати становить 252,00 грн. Крім того, працівник перебував у щорічній оплачуваній відпустці з 14 по 27 січня:

  • сума відпускних — 6000,00 грн;
  • сума ЄСВ (3,6%) — 216,00 грн.

4 лютого працівник звільняється. За лютий йому нарахована зарплата за 3 робочі дні в сумі 2000,00 грн, ЄСВ (3,6%) — 72,00 грн. Але ним не відпрацьовано необхідну кількість місяців, за які в січні було надано відпустку. Кількість невідпрацьованих календарних днів (надані наперед дні відпустки) — 6. Нарахована сума відпускних за 6 днів — 2571,43 грн (6000,00 грн / 14 х 6), ЄСВ (3,6%) — 92,57 грн.
Проводячи кінцевий розрахунок із працівником у лютому, бухгалтер має утримати зайво нараховані суми відпускних січня з доходу лютого. Проте з метою правильного розподілення доходу та нарахування (сторнування) сум ЄСВ лютого й січня зайво нараховану суму відпускних сторнуємо з доходу січня (місяця, у якому працівник отримав ці дні відпустки наперед).
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за лютий 2013 року наведено в зразку 5.

Зразок 5
3. Звітний місяць
0
2
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
2
2
0
1
3
         
4
         
2
0
0
0
0
0
       
7
2
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
2
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
1
2
0
1
3
       
       
-
2
5
7
1
4
3
     
-
9
2
5
7
1
0
Петров Петро Петрович
             
-
2
5
7
1
4
3
0
Приклад 6

У січні 2013 року працівник відпрацював 12 робочих днів, за які йому нарахована зарплата 5000,00 грн, сума ЄСВ (3,6%) становила 180,00 грн. Крім того, працівник перебував у щорічній оплачуваній відпустці з 21 по 31 січня. Сума відпускних — 3000,00 грн, сума ЄСВ (3,6%) — 108,00 грн. Проте в лютому 2013 року працівник надав у бухгалтерію листок непрацездатності за період хвороби з 28 січня по 6 лютого. У зв’язку з тим що хвороба припала на дні щорічної відпустки працівник використав своє право на продовження відпустки на 4 дні хвороби (за дні хвороби з 28 по 31 січня) з 7 по 10 лютого. Сума лікарняних за листком непрацездатності становила 1500,00 грн, з яких за 4 дні хвороби в січні та за 4 дні хвороби в лютому припало по 750,00 грн. Заробітна плата за 14 робочих днів лютого становила 5600,00 грн, сума ЄСВ (3,6%) — 201,60 грн.
Зважаючи на умови прикладу, маємо провести:
1) сторнування суми відпускних за січень на 1090,91 грн (3000,00 / 11 х 4), ЄСВ (3,6%) — на 39,27 грн;
2) нарахування суми лікарняних — 1500,00 грн, де за 4 дні хвороби в січні та за 4 дні хвороби в лютому припало по 750,00 грн, у т.ч. сума ЄСВ (2,0%) — по 15,00 грн за січень і лютий;
3) нарахування відпускних у лютому (у зв’язку з подовженням відпустки) у сумі 1100,00 грн (умовно), ЄСВ (3,6%) — 39,60 грн;
4) нарахування зарплати за 14 робочих днів лютого в сумі 5600,00 грн, у т.ч. ЄСВ — 201,60 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за лютий 2013 року наведено в зразку 6.

Зразок 6
3. Звітний місяць
0
2
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
2
2
0
1
3
       
2
8
         
5
6
0
0
0
0
     
2
0
1
6
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
5
6
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
1
2
0
1
3
       
       
-
1
0
9
0
9
1
     
-
3
9
2
7
1
0
Петров Петро Петрович
             
-
1
0
9
0
9
1
0
3
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
0
0
2
2
0
1
3
                     
1
1
0
0
0
1
       
3
9
6
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
1
1
0
0
0
1
0
4
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
   
0
1
2
0
1
3
   
4
                 
7
5
0
0
0
       
1
5
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
                 
7
5
0
0
0
0
5
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
   
0
2
2
0
1
3
   
4
                 
7
5
0
0
0
       
1
5
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
                 
7
5
0
0
0
0
Приклад 7

Бухгалтерії надано Табель обліку відпрацьованого часу за січень 2013 року, відповідно до якого працівнику зараховано повний відпрацьований місяць (31 календарний день) і нарахована зарплата 8000 грн. Проте в лютому працівник надав листок непрацездатності, у якому зазначений період хвороби — з 28 січня по 2 лютого. Сторнована сума зарплати за січень становила 2000 грн (умовно)  за 4 дні. Нарахована сума лікарняних — 3000 грн, де на дні січня припадає сума 2000 грн, ЄСВ (2,0%) — 40 грн, а на дні лютого — сума 1000, ЄСВ (2,0%) — 20 грн. За лютий нараховано зарплату в сумі 7000 грн, ЄСВ (3,6%) — 252 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за лютий 2013 року наведено в зразку 7.

Зразок 7
3. Звітний місяць
0
2
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
2
2
0
1
3
       
2
8
         
7
0
0
0
0
0
     
2
5
2
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
7
0
0
0
0
0
0
2
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
     
       
-
2
0
0
0
0
0
     
-
7
2
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
             
-
2
0
0
0
0
0
0
3
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
   
0
1
2
0
1
3
   
4
               
2
0
0
0
0
0
       
4
0
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
2
0
0
0
0
0
0
4
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
   
0
2
2
0
1
3
   
2
               
1
0
0
0
0
0
       
2
0
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
               
1
0
0
0
0
0
0
Кількість днів перебування у трудових або цивільно-правових відносинах
Ще одна нова графа з’явилась у таблиці 6 — 15 «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця».
Поява цієї графи повертає бухгалтерів у минулі часи, коли, заповнюючи річну персоніфікацію (до 2004 року), вони ручним способом за кожним працівником за кожен місяць звітного року самостійно проставляли календарні дні — 30, 31, 30 тощо.
З 2013 року кожного місяця у звітi бухгалтер має заповнити за кожною фізичною особою не лише суми нарахувань, але й кількість днів перебування з нею в трудових (цивільно-правових) відносинах (див. приклад 8, до речі, це показано також в усіх інших прикладах статті). Оскільки в графі чітко зазначено, що проставляються дні протягом календарного місяця, стає зрозумілим, що треба проставляти саме календарні, а не робочі дні з урахуванням усіх святкових, неробочих і вихідних днів.
Отже, кількість днів перебування в трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця заповнюється в кожному звітному періоді в реквізиті 15 таблиці 6 починаючи із 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу за кожною застрахованою особою. Показник відповідає кількості календарних днів від 1 до 31 (28, 29, 30), залежно від кількості календарних днів у місяці.
Зауважте

За умови якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці.

У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
Зауважте

Крім того, зверніть увагу, що відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати тощо) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох і шести років.

В описі Звіту, наданому ПФУ, також зазначено, що реквізит заповнюється одним значенням в одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків за однією застрахованою особою реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, у якому вказуються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.
У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначаються місяць і рік, за який необхідно змінити показник. За потреби збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник і надається правильний — збільшений.
Приклад 8

У січні 2013 року працівником відпрацьовано 18 робочих днів. У період із 2 по 6 січня він перебував у відпустці без збереження заробітної плати. За січень йому нарахована зарплата в сумі 4500 грн, сума ЄСВ (3,6%) становить 162 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 8.

Зразок 8
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
       
3
1
         
4
5
0
0
0
0
     
1
6
2
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
   
5
         
4
5
0
0
0
0
0
                                                                                                   
Ознака нового робочого місця
Таблиця 6 також отримала нову графу 21 «Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)». Її поява закономірна та пов’язана з можливістю скористатися «пільгами» зі сплати ЄСВ, передбаченими Законом про зайнятість. У будь-якому разі заповнення цієї нової колонки відтепер є обов’язковим, незалежно від того, планує підприємство скористатися «пільгою» чи ні. У більшості випадків треба буде проставляти «0» (див. приклади 9 і 10). Ознака нового робочого місця заповнюється в разі працевлаштування особи на нове робоче місце протягом 2 років (див. опис Звіту).
Нагадаємо

Нове робоче місце — робоче місце, яке створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника.

(ч. 12 п. 1 Закону про зайнятість)
Приклад 9

Працівник був прийнятий на роботу 2 січня 2013 року. За відпрацьований повний місяць йому нарахована зарплата в сумі 10 000 грн, ЄСВ (3,6%) становить 360 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 9.

Зразок 9
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
   
0
1
2
0
1
3
       
3
1
       
1
0
0
0
0
0
0
     
3
6
0
0
0
1
0
Петров Петро Петрович
             
1
0
0
0
0
0
0
0
                                                                                                   
Приклад 10

Підприємство підписало із фізичною особою акт виконаних робіт у січні 2013 року. Період виконання робіт: 15–25 січня відповідно до умов договору ЦПХ. Сума винагороди — 3000 грн, ЄСВ (2,6%) — 78 грн.
Заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту за січень 2013 року наведено в зразку 10.

Зразок 10
3. Звітний місяць
0
1
рік
2
0
1
3
             
4. Тип: початкова
х
скасовуюча
     
   
5. № з/п
6. Грома-дянин Украї-ни
(1-так, 0-ні)
7. Чо-ло-вік — Ч, жін-ка — Ж
8. Номер облікової картки ЗО
9. Код катего-рії ЗО*
10. Код типу нара-хувань **
11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***
13. Кількість календарних днів тимча-сової непра-цездатності
15. Кількість днів перебуван-ня у
трудових/ ЦП відносинах протягом календар-ного звітного місяця
16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)
18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)
19. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні)
21. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)
грн
коп.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати ****
17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок
20. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)
грн
коп.
грн
коп.
 
1
1
ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
6
   
0
1
2
0
1
3
       
1
1
         
3
0
0
0
0
0
       
7
8
0
0
0
0
Петров Петро Петрович
               
3
0
0
0
0
0
0
                                                                                                   
И наостанок хотілося б довести до відома читачів, що глава Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що Міндоходів іде по шляху скорочення звітності й уніфікації правил для підприємців. За його словами, проаналізувавши звітність по ЄСВ, Міндоходів дійшов висновку, що багато її пунктів дублюються, і це масив інформації, яка зовсім марна, а тому він скоротиться з 39 до 1 аркуша. «Ми плануємо включити цей звіт одним листом у стандартну форму 1ДФ», — пообіцяв Олександр Клименко. Отже, можливо, це ще не останні зміни у звітності.
Тетяна МОЙСЕЄНКО,
податковий консультант
1 Кількість календарних днів без збереження заробітної плати може бути зазначено зі знаком мінус «-» у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених у попередніх звітних періодах.
загрузка…

Новий звіт з ЄСВ: заповнюємо разом
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top